'Blijf bij jezelf'

Het beproefde project* 'Blijf bij jezelf' richt zich op jongeren met allerlei uitdagingen voortkomend uit (al dan niet beginnende) multiproblematiek. Het project biedt intensieve begeleiding aan jongeren (van 5 tot 27 jaar) naar school, werk en/of een anderszins zinvolle dagbesteding. Wij werken vanuit PGB, deze is aan te vragen via de desbetreffende hulpverlener / CJG.


Onze werkwijze is namelijk dat wij laagdrempelig en voornamelijk outreachend werken. Wij werken dan ook niet alleen binnen maar ook buiten de kantooruren om. Ook passen wij onze agenda aan, aan de wensen van de cliënt. 

Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten en instituties. Jeugdcriminaliteit, schooluitval, spijbelgedrag en gedragsproblemen worden voorkomen dan wel aangepakt om de ontwikkeling van de jongere in kwestie te optimaliseren. De interventies pogen de jongere zo spoedig mogelijk op zelfstandige wijze zinvolle invulling aan zijn eigen leven te doen geven.

De methodiek in het project 'Blijf bij jezelf' is systeemgericht, oplossingsgericht en werkt vanuit het contextuele gedachtegoed. De werkwijze is eigenzinnig en de resultaten blijken succesvol.*

Hoe werkt 'Blijf Bij Jezelf'?

 1. Aanmelding en afspraak
  De jongere wordt aangemeld door bijvoorbeeld het wijkteam, CJG, gemeentelijke instanties, scholen of door andere netwerk partners. Na aanmelding wordt er binnen 48 uur een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek. Dit gesprek kan bij ons op kantoor plaats vinden of op locatie.
 2. Eerste gesprek
  Tijdens het eerste gesprek maken we samen een inventarisatie van de problemen/vraagstukken. Verder zal in het eerste gesprek besproken worden hoe het verdere verloop van het traject eruit zal zien.
 3. Het traject
  Dit kan advisering, ondersteuning en/of trainingen inhouden. Het aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Het streven is om jongeren en het gezin te ondersteunen en te begeleiden naar zelfstandig functioneren en waarbij zij meer zelfvertrouwen krijgen.

Wat kunnen wij de jongeren bieden?

 • Wij bieden ondersteuning op verschillende leefgebieden zoals huisvesting, financiën, scholing, werk, opvoeding, zinvolle dagbesteding,  en zowel praktisch als sociaal en psychisch beter functioneren.
 • Waar nodig is verwijzen wij de jongeren door en begeleiden ze naar andere instanties.
 • We gaan naar de jongeren toe. Er worden huisbezoeken afgelegd, meegaan naar scholen en/of instanties voor zolang het nodig is.
 • Wij geven mentale en fysieke trainingen zoals weerbaarheid, faalangst en sociale vaardigheden die afgestemd zijn op het individu of de groep.
 • De ondersteuning wordt individueel ingezet waarbij gewerkt wordt aan een positief zelfbeeld, wilskracht en doorzettingsvermogen
 • Wij stimuleren de jongeren om te gaan sporten. Behalve dat het gezond is voor lichaam en geest, betekent het ook (leren) omgaan met anderen, afspraken nakomen en je eigen grenzen leren kennen.
 • Wij lossen de problemen niet op voor de jongeren, maar we sturen en begeleiden ze om zelf de oplossing te vinden.

* Blijf bij jezelf, methodiekbeschrijving en effectonderzoek. 2008, CITADE kennis- en expertisecentrum voor stedelijke vraagstukken i.o.v. Gemeente Capelle aan den IJssel. 

Telefoon:                 06 28344373 /                                                                           06 46753009
E-mail:                      [email protected]

KvK:                          52562174
BTW nr:                    819589986


Bezoek adres:        Zwijnsbergenweg 44
                                  3077PW 
                                  Rotterdam