Over ons 

Vyent is een ervaren en dynamisch maatschappelijk dienstverlenend bureau dat zich onderscheidt door op transparante wijze maatwerk te leveren. Wij passen ons aanbod aan op de vraag van de cliënt. De doelstelling van Vyent is om vanuit de eigen competenties, kracht en het netwerk van de cliënt mogelijkheden te creëren ter verbetering van het individu en/of binnen een (gezins)systeem.

Hierbij vinden we het belangrijk een goede relatie op te bouwen met cliënten. Ieder individu wordt beschouwd als een volwaardig lid van de maatschappij, waarbij het soms nodig is ondersteuning te krijgen. 'Ondersteuning', omdat ons streven erop gericht is de cliënten zelfstandig te laten functioneren zodra dit kan.


Wat doen wij concreet?

 • Intensief specialistisch ambulant hulpverlening
 • Individuele begeleiding
 • Trajectbegeleiding
 • Gezinscoach
 • Consult en advies
 • Fysieke en mentale begeleiding
 • Wachtlijst ondersteuning 

 

Intensief specialistisch ambulant hulpverlening 


Individuele begeleiding en gezinsondersteuning

Vyent kan ondersteuning bieden bij problematiek op verschillende leefgebieden zoals opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk, praktisch functioneren, zinvolle dagbesteding, financiën e.d. Wij kunnen ook contacten leggen èn de relatie verbeteren tussen de cliënt en de instanties waarmee zij te maken hebben.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding is voor gezinnen die al te maken hebben met meerdere hulpverleningsinstanties en die door de bomen het bos niet meer zien. Vyent helpt om weer helderheid te scheppen in wie wat doet en helpt om één plan te maken voor het gezin. Indien wenselijk verwijzen wij door en begeleiden wij naar andere instanties. Ook kunnen wij voor deze instanties de wachttijd overbruggen.

Trainingen en themabijeenkomsten

Naast individuele begeleiding biedt Vyent ook trainingen en themabijeenkomsten aan in groepsverband. Deze zijn bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Consult en advies

Professionals kunnen bij Vyent een consult of adviesgesprek aanvragen. Zo kunnen bv. peuterleidsters, leerkrachten, interne begeleiders en consultatiebureau medewerkers terecht voor vragen als 'Hoe krijg ik ouders zover om hulpverlening in te schakelen?' of 'hoe breng ik bepaald nieuws aan ouders?' Verder kunnen zij ook informatie opvragen over een bepaald onderwerp van de opvoeding of ontwikkeling van kinderen.

Fysieke en mentale begeleiding

Maatschappelijke ondersteuning, door middel van sport en beweging.

Vyent:

 • werkt als onderaannemer van Urban Skillsz 
 • werkt met een team van professionals
 • neemt binnen 48 uur na aanmelding vrijblijvend contact op
 • werkt out-reachend, kan naar de cliënten toe
 • hanteert flexibele werktijden
 • Geen lange wachtlijsten
 • Géén 9 tot 17 mentaliteit
 • Kan met de cliënten mee naar instanties
 • Indien nodig haalt en brengt cliënt 


Telefoon:                 06 28344373 /                                                                           06 46753009
E-mail:                      [email protected]

KvK:                          52562174
BTW nr:                    819589986


Bezoek adres:        Zwijnsbergenweg 44
                                  3077PW 
                                  Rotterdam