Verwijzers

Vyent is een jong en dynamisch bureau dat zich onderscheidt door maatwerk te leveren. Wij passen ons aanbod aan op de vraag van de cliënt. De doelstelling van Vyent is om vanuit de eigen competenties, kracht en het netwerk van de cliënt mogelijkheden te creëren ter verbeterig van het individu en/of binnen een (gezins)systeem.

Hierbij vinden we het belangrijk een goede relatie op te bouwen met cliënten. Ieder individu wordt beschouwd als een volwaardig lid van de maatschappij, waarbij het soms nodig is ondersteuning te krijgen. 'Ondersteuning', omdat ons streven erop gericht is de cliënten zelfstandig te laten functioneren zodra dit kan.

Wat doen wij concreet?

 • Individuele begeleiding
 • Gezinsondersteuning
 • Trajectbegeleiding
 • Trainingen en themabijeenkomsten
 • Consult en advies
 • Ondersteuning bij taalbarrières (Engels)
 • Fysieke en mentale begeleiding

Individuele begeleiding en gezinsondersteuning

Vyent kan ondersteuning bieden bij problematiek op verschillende leefgebieden zoals opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk, praktisch functioneren, zinvolle dagbesteding, financiën, huisvesting e.d. Wij kunnen ook contacten leggen èn de relatie verbeteren tussen de cliënt en de instanties waarmee zij te maken hebben.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding is voor gezinnen die al te maken hebben met meerdere hulpverleningsinstanties en die door de bomen het bos niet meer zien. Vyent helpt om weer helderheid te scheppen in wie wat doet en helpt om één plan te maken voor het gezin. Indien wenselijk verwijzen wij door en begeleiden wij naar andere instanties. Ook kunnen wij voor deze instanties de wachttijd overbruggen.

Trainingen en themabijeenkomsten

Naast individuele begeleiding biedt Vyent ook trainingen en themabijeenkomsten aan in groepsverband. Deze zijn bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Consult en advies

Professionals kunnen bij Vyent een consult of adviesgesprek aanvragen. Zo kunnen bv. peuterleidsters, leerkrachten, interne begeleiders en consultatiebureau medewerkers terecht voor vragen als 'Hoe krijg ik ouders zover om hulpverlening in te schakelen?' of 'hoe breng ik bepaald nieuws aan ouders?' Verder kunnen zij ook informatie opvragen over een bepaald onderwerp van de opvoeding of ontwikkeling van kinderen.

Ondersteuning bij taalbarrières

Als er sprake is van een taalbarrière, ondersteunt Vyent door middel van het vertalen van bijvoorbeeld documenten en/of het meegaan naar de betrokken instanties.

Fysieke en mentale begeleiding

Maatschappelijke ondersteuning, door middel van sport en beweging.

Vyent:

 • werkt met het PGB (persoonsgebonden budget)
 • neemt binnen 48 uur na aanmelding vrijblijvend contact op
 • kan naar de cliënten toe
 • hanteert flexibele werktijden
 • kan met de cliënten mee naar instanties

Telefoon:                 06 28344373 /                                                                           06 46753009
E-mail:                      [email protected]

KvK:                          52562174
BTW nr:                    819589986


Bezoek adres:        Zwijnsbergenweg 44
                                  3077PW 
                                  Rotterdam