Training Weerbaarheid 

Binnen een weerbaarheidtraining is het belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen om zich te uiten en om de juiste woorden te vinden om hun gevoel tot uitdrukking te brengen.

Voor een weerbaarheidtraining is het daarom belangrijk om aan te sluiten bij de gedachten en leefwereld van een kind. Daarnaast is het van belang een kind te leren positief naar zichzelf te kijken, eigen keuzes te laten en durven maken en het kind te leren op zichzelf te vertrouwen. Het is dus vooral van belang om kinderen positief te benaderen waardoor een positief zelfbeeld ontwikkelt of gestimuleerd kan worden. De kinderen wordt in een aantal bijeenkomsten, in groepsverband, geleerd hoe zij met bepaalde situaties om kunnen gaan en daarop kunnen reageren.

Doel training

Het doel van de training is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van machtsmisbruik en/of zichzelf schuldig (gaan) maken aan (seksueel) intimiderend of grensoverschrijdend gedrag. Dit gebeurt door het aanleren van nieuw of ander gedrag, zoals een respectvolle houding jegens anderen en het voorkomen van slachtoffergedrag.

Doelen:

 • een vergrote weerbaarheid van kinderen
 • het voorkomen van machtsmisbruik jegens kinderen (primaire preventie)
 • vroegtijdige signalering van problemen en doorverwijzing (secundaire preventie)
 • implementatie van het voorkomen van machtsmisbruik in het basisonderwijs
 • opvoedingsondersteuning met betrekking tot weerbaarheidvergroting

Als de lessen hun doelen bereiken, betekent dit o.a. dat:

 • de eigenwaarde van de kinderen groter is
 • de kinderen hun eigen gevoel (her)kennen, is staat zijn het te verwoorden en weten dat anderen ook gevoel hebben
 • kinderen duidelijk kunnen communiceren met anderen
 • fysieke vaardigheden met betrekking tot weerbaarheid aanwezig zijn
 • kinderen weten wanneer ze hulp moeten vragen
 • ze gevaarlijke situaties herkennen en deze in kunnen schatten
 • ze zich kunnen inleven in de ander
 • ze negatieve groepsdruk kunnen weerstaan
 • ze zich verbaal (en non-verbaal) kunnen weren in ongewenste en dreigende situaties.

Telefoon:                 06 28344373 /                                                                           06 46753009
E-mail:                      [email protected]

KvK:                          52562174
BTW nr:                    819589986


Bezoek adres:        Zwijnsbergenweg 44
                                  3077PW 
                                  Rotterdam