Jeugd en ouder(s)/opvoeder(s)

Problemen?
Een greep uit de dagelijkse problemen waarbij Vyent hulp biedt:

 • Jongeren hebben problemen met hun ouders
 • Jongeren hebben ruzie thuis of er is heel veel ruzie thuis
 • Jongeren zijn eenzaam of worden gepest
 • Jongeren hebben een groepje vrienden, die regelmatig de wet overtreden
 • Jongeren hebben moeite met hun dagindeling
 • Jongeren hebben iets naars meegemaakt en hebben hier regelmatig last van
 • Jongeren die een strafbaar feit gepleegd hebben en daarnaast problemen hebben

Oplossingen:

 • Wij nemen binnen 48 uur na aanmelding contact op
 • Wij gaan naar de mensen toe (outreachend)
 • Wij hanteren flexibele werktijden
 • We overbruggen wachttijden voor andere instanties (bv. Jeugdzorg)
 • Wij geven diverse trainingen zoals weerbaarheids- en faalangsttrainingen
 • Daarnaast geven wij voorlichting over diverse thema’s zoals schuldhulpverlening, huiselijk geweld, etc.
 • Indien wenselijk verwijzen wij de cliënten door en begeleiden ze naar andere instanties
 • Gezinscoaching

Wat doen wij concreet?

 • Intensief specialistisch ambulant hulpverlening
 • Individuele begeleiding
 • Gezinsondersteuning
 • Trajectbegeleiding
 • Trainingen en themabijeenkomsten
 • Consult en advies
 • Fysieke en mentale begeleiding

Individuele begeleiding en gezinsondersteuning

Vyent kan ondersteuning bieden wanneer het niet lekker loopt op gebieden zoals opvoeding, scholing, sociaal functioneren, werk, praktisch functioneren, zinvolle dagbesteding, financiën, huisvesting e.d. Wij kunnen ook contacten leggen èn de relatie verbeteren tussen jou en de instanties waarmee je wellicht te maken hebt.

Trajectbegeleiding

Trajectbegeleiding is voor gezinnen die al te maken hebben met meerdere hulpverleningsinstanties en die door de bomen het bos niet meer zien. Vyent helpt je om weer helderheid te scheppen in wie wat doet en helpt om één plan te maken voor je gezin. Indien wenselijk verwijzen wij door en begeleiden wij naar andere instanties. Ook kunnen wij voor deze instanties de wachttijd overbruggen.

Trainingen en themabijeenkomsten

Naast individuele begeleiding biedt Vyent ook trainingen en themabijeenkomsten aan in groepsverband. Deze zijn bedoeld voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Consult en advies

Professionals kunnen bij Vyent een consult of adviesgesprek aanvragen.

Ondersteuning bij taalbarrières

Als er sprake is van een taalbarrière, ondersteunt Vyent door middel van het vertalen van bijvoorbeeld documenten en/of het meegaan naar de betrokken instanties.

Fysieke en mentale begeleiding

Maatschappelijke ondersteuning, door middel van sport en beweging.
Vyent:

 • werkt met het PGB (persoonsgebonden budget)
 • neemt binnen 48 uur na aanmelding vrijblijvend contact op
 • kan naar de cliënten toe
 • hanteert flexibele werktijden
 • kan met de cliënten mee naar instanties 

Telefoon:                 06 28344373 /                                                                           06 46753009
E-mail:                      [email protected]

KvK:                          52562174
BTW nr:                    819589986


Bezoek adres:        Zwijnsbergenweg 44
                                  3077PW 
                                  Rotterdam