Training Faalangstreductie

Ieder kind is wel eens zenuwachtig, verdrietig of bang. Het wordt een ander verhaal als het kind overweldigd wordt door deze gevoelens en zich ervan weerhoudt om zo goed mogelijk te presteren.

In het basisonderwijs heeft één op de tien leerlingen last van faalangst. Faalangst is een conflict tussen voelen, denken en doen. Het kenmerkt zich door een sterke en aanhoudende angst voor situaties waarin het kind sociaal moet functioneren of op cognitief, of motorisch gebied moet presteren. Kinderen met faalangst twijfelen aan hun eigen capaciteiten, kunnen bang zijn voor negatieve beoordelingen en de gevolgen daarvan. Spanning en prestatiedruk kunnen hen sterk in hun functioneren belemmeren.

Doel training

  • De kinderen leren om in contact te komen met hun gevoelens en deze te veranderen en te beïnvloeden.
  • Een probleemoplossingsstrategie te gebruiken waarmee ze in stresssituaties gedragsalternatieven kunnen vinden en gebruiken.
  • Belemmerende gedachten te herkaderen en zichzelf op meer helpende of steunende ideeën te brengen.
  • Leren om beter met feedback om te gaan.
  • De kinderen leren om door een andere bril naar zichzelf en de eigen kwaliteit te kijken.

Telefoon:                 06 28344373 /                                                                           06 46753009
E-mail:                      [email protected]

KvK:                          52562174
BTW nr:                    819589986


Bezoek adres:        Zwijnsbergenweg 44
                                  3077PW 
                                  Rotterdam